Lasten häirintä netissä lisääntyy – aikuisilta kaivataan lisää tukea digiturvallisuuden edistämiseen

Lasten elämässä häirintä, väkivaltakokemukset ja haitalliset sisällöt erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ovat yleistyneet merkittävästi. Samalla lapset toivovat aikuisilta enemmän tukea ja jopa rajoituksia netissä toimimiseen. Telia ja Pelastakaa Lapset lisäävät digiturvallisuutta vanhempien ja lasten yhteisillä teoilla ja työkaluilla.

Kuudesluokkalaisista 34 % ja yhdeksäsluokkalaisista 39 % on kokenut ainakin jotakin kiusaamisen tai häirinnän muotoa internetissä. Myös seksuaalinen häirintä ja ehdottelu internetissä olivat yleistyneet, kertoo Lapsiuhritutkimus 2022.

Digimaailmassa navigointi vaatii lapsilta uusien taitojen haltuunottoa, kuten laitteiden ja sovellusten käyttöosaamista, ymmärrystä tietoturvasta ja yksityisyysasetuksista sekä kriittistä medialukutaitoa. Tähän kaikkeen lapset kaipaavat aikuisten tukea, jotta netistä tulisi heille parempi ja turvallisempi paikka.

“Aikuisten velvollisuus on mahdollistaa lapsille turvallinen lapsuus myös digiympäristöissä. Tärkeintä on, että huoltajat ovat perillä siitä, mitä lapset tekevät, kokevat ja kohtaavat verkossa. Vaikka voi tuntua, että lapset pärjäävät siellä yksinään, näin ei kuitenkaan ole”, muistuttaa Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö Anna-Maija Ohlsson.   

Aikuisia huolettaa eniten digilaitteiden liikakäyttö, lapsia taas nettikiusaaminen ja häirintä

81 prosenttia Pelastakaa Lasten tutkimukseen vastanneista aikuisista pitää digilaitteiden liikakäyttöä suurimpana digiturvallisuutta vaarantavana tekijänä. Seuraavaksi eniten aikuisia huolettavat digikäytön vaikutus mielen hyvinvointiin, sekä väkivaltaiset tai muuten ahdistavat sisällöt. Neljänneksi nostettiin nettikiusaaminen.

Pelastakaa Lasten selvityksen mukaan lapset itse kokevat nettikiusaamiseen ja -häirintään liittyvät ongelmat suurimpina digiarjessaan. He kaipaavat aikuisilta paitsi puuttumista kiusaamiseen, ennen kaikkea kiinnostusta ja mahdollisuutta keskustella digiarjen tilanteista ja mieltä askarruttavista asioista. Lapset toivovat saavansa aikuisilta paitsi konkreettisia neuvoja ja ohjeita, myös rajoituksia netissä toimimiseen.

Esille onkin noussut termi digitaalinen detox.

Tietoutta ja tukea digisuunnistusten ja digitaalisen vanhemmuuspakkauksen avulla

Telia järjesti yhdessä Pelastakaa Lasten, tubettaja Jaakko Parkkalin ja vanhempainyhdistyksen kanssa digisuunnistuksen Torpparinmäen koululla Helsingissä. Joulukuussa toteutettuun suunnistukseen osallistui noin 300 koulun oppilasta. Rasteilla tutustuttiin muun muassa turvalliseen netinkäyttöön, valeuutisiin ja nettikiusaamisen estämiseen. Vastaavia suunnistuksia on tarkoitus toteuttaa jatkossa eri puolilla Suomea.

”Digisuunnistus otettiin Torpparinmäen koululla innolla vastaan. Uskomme, että koululaiset jäivät pohtimaan monia digiturvallisuuden teemoja, erityisesti valeuutisten tunnistamiseen liittyneet asiat ovat jääneet monelle oppilaalle mieleen. Vanhempainyhdistyksen mielestä olisi tärkeää järjestää digisuunnistus myös vanhemmille. Näin vanhemmat tulisivat tietoiseksi siitä, millaisia asioita lapset netissä kohtaavat ja millaisia valintoja heidän tarvitsee siellä tehdä”, kertoo Torpparinmäen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sanna Franck.

Pelastakaa Lapset ja Telia ovat yhdessä koonneet perheiden tueksi myös digitaalisen vanhemmuuspakkauksen, joka tarjoaa käytännön työkaluja ja vinkkejä vanhemmille turvalliseen digiarjen rakentamiseksi.

“Tutkimuksemme osoittavat, että suomalaiset ovat huolissaan lasten digiturvallisuudesta. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia digipalveluiden käyttäjiä, ja netti tarjoaakin heille paljon mahdollisuuksia leikkiä ja olla luovia yhdessä kavereiden kanssa. Turvallinen netin käyttö edellyttää myös tietoja ja taitoja, joiden omaksumiseen lapset ja nuoret tarvitsevat jatkuvaa aikuisten tukea. Tätä haluamme yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa edistää entistä aktiivisemmin. Yhteistyömme lisäksi yli kaksikymmentä innokasta telialaista aloittaa vapaaehtoistyönä lasten digioikeuksien edistämisen muun muassa koulujen kanssa”, Telian viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö Martina Lilius sanoo.

Tällä viikolla 5.-11.2.2024 vietetään Mediataitoviikkoa, joka on mediakasvatuksen oma teemaviikko. Telia ja Pelastakaa Lapset haluavat kiinnittää Mediataitoviikolla erityistä huomiota lasten digiturvataitoihin.  

Vastaa