Tutkitusti lähes puolet suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteilla – Älyvapaapäivä kannustaa keskittymään läsnäoloon

Älylaitteita ja verkkoja tarvitaan, jotta arki olisi mutkatonta ja sujuvaa. Toisaalta älylaitteilla vietettävän ajan määrästä ja liiallisen käytön vaikutuksista on käyty jo paljon keskustelua. DNA tutki älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, ja peräti 44 prosenttia suomalaisista kokee viettävänsä liikaa aikaa laitteiden äärellä. Jotta älylaitteettomaan läsnäoloon olisi ainakin kerran vuodessa hyvä syy, DNA kannustaa kaikkia, joille se on mahdollista, viettämään 2.10. Älyvapaapäivää ja laittamaan tarkoituksellisesti laitteet sivuun.

Tutkitusti lähes puolet suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteilla – Älyvapaapäivä kannustaa keskittymään läsnäoloon
Tutkitusti lähes puolet suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteilla – Älyvapaapäivä kannustaa keskittymään läsnäoloon

DNA:n teettämä 16–74-vuotiaiden älylaitteiden käyttöä ja niihin suhtautumista kartoittanut tutkimus osoittaa älylaitteilla vietettävän päivittäin varsin huomattavia tuntimääriä. Vapaa-ajalla älylaitteita käyttää valtaosa (92 %), ja peräti viidesosa käyttää niitä yli 5 tuntia päivässä viihteen kuluttamiseen, kuten älytelevision katseluun ja internetin selailuun. Töissä älylaitteita käyttää vastaavasti lähes puolet (46 %). Työkäyttö korostuu erityisesti 25–34-vuotiaiden keskuudessa, joista peräti 66 prosenttia käyttää älylaitteita työssään. Töissä älylaitteilla yli 5 tuntia päivässä viettää 29 prosenttia.

Tulosten valossa yleinen suhtautuminen älylaitteisiin on pääasiassa positiivista. Suurin osa suomalaisista eli 64 prosenttia kokee älylaitteiden tuoneen elämään enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Ikäryhmittäin vertailtuna 16–24-vuotiaat suhtautuvat älylaitteisiin negatiivisimmin. Heistä 14 prosenttia näkee niissä enemmän huonoja kuin hyviä puolia. 67 prosenttia kaikista vastaajista kokee älylaitteiden mahdollistaneen ajan säästämisen.

Viisi yleisintä syytä älylaitteiden liialliselle käytölle

Tutkimuksen mukaan jopa 44 prosenttia suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteilla ja noin neljännes ilmoitti olleensa tarkoituksellisesti ilman älylaitteita viimeisen kuukauden aikana. Datan perusteella pisimmillään ilman älylaitteita vietetty aika on enemmistöllä melko lyhyt. Puolella vastaajista pisin aika ilman älylaitteita hereilläoloajasta on ollut kuusi tuntia tai vähemmän. Vuorokauden tai enemmän ilman laitteita on ollut 17 prosenttia.

Yleisimmät syyt älylaitteiden liialliselle käytölle ovat luppoajan täyttäminen ja tylsyys (66 %), laitteiden parissa helposti ja huomaamatta aiottua pidempään oleminen (65 %), käytön tavaksi tuleminen (62 %), somen selailuun koukkuun jääminen (60 %) sekä tiedontarpeen täyttäminen (38 %).

“Emme pärjäisi nykyhteiskunnassa ilman toimivia verkkoja, digilaitteita ja digiosaamista. Laitteiden onkin tarkoitus tehdä elämästämme helpompaa ja mutkattomampaa, jotta meillä jäisi aikaa tärkeille asioille – yksin- ja yhdessäololle. Välillä tahtomattamme unohdumme laitteillemme, vaikka toisinaan olisi myös hyvä pysähtyä pohtimaan, mitkä asiat juuri itselle ovat elämässä kaikkein merkityksellisimpiä. Tutkimustuloksista onkin tulkittavissa selkeä tahto vähentää älylaitteilla vietettyä aikaa”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Älyvapaapäivä tähtää murtamaan älylaitteista irrottautumisen kynnystä

DNA rohkaisee ja kannustaa yhteisiin hetkiin ilman älylaitteita järjestämällä yleisen Älyvapaapäivän sunnuntaina 2. lokakuuta. Tutkimuksesta selviää, että valtaosa (76 %) kokee läsnäolon ilman laitteita tärkeäksi, mutta samalla noin kolmannes (30 %) kokee älylaitteista irrottautumisen vaikeaksi. Ikäryhmittäin vertailtuna erityisesti 16–24-vuotiaat (61 %) ja 25–34-vuotiaat (51 %) kokevat viettävänsä liikaa aikaa älylaitteiden parissa. 25–34-vuotiaat myös kokevat älylaitteista irtautumisen vaikeimmaksi.

Lisäksi tuloksista käy ilmi, että suurin osa toivoo älylaitteiden sivuun laittamista useammin. 56 prosenttia toivoo perheenjäsenten ja 50 prosenttia kavereiden laittavan tarkoituksellisesti älylaitteet pois nykyistä useammin kasvotusten aikaa vietettäessä. Moni uskoo älylaitteiden käytön häiritsevän selvästi enemmän perheenjäseniä (41 %) kuin kavereita (26 %).

“Älylaitteiden käytön vähentäminen on ollut julkisesti laajasti esillä, ja tutkimuksemme vahvistaa läsnäolon merkitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan yhteisöllisen teemapäivän tarpeelliseksi. Haluamme osaltamme myös madaltaa kynnystä älylaitteista irrottautumiseksi tarjoamalla mahdollisuuden tehdä se samaan aikaan muiden kanssa. Älyvapaapäivä on samalla hyvä mahdollisuus testata, kuinka usein ja missä tilanteissa älylaite houkuttelee ja sitä kautta miettiä omaa laitteiden käyttöä”, Tolvanen jatkaa.

DNA:n Älylaitteiden käyttötutkimus

DNA:n Nepalta tilaama älylaitteiden käyttöä ja niihin suhtautumista kartoittanut tutkimus on toteutettu online-paneelina 20.–29.5.2022. Tutkimukseen vastasi valtakunnallisesti tuhat 16–74-vuotiasta suomalaista.

Lataa Älylatteiden käyttötutkimuksen tutkimusraportti täältä.

Tutustu Älylaitteiden käyttötutkimukseen ja Älyvapaapäivään nettisivuillamme.


Muita mielenkiintoisia aiheita muualta luettavaksi

Rinki ekopiste – Kierrätä helposti

Rinki ekopiste on kätevä tapa kierrättää lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksia. Ekopisteitä löytyy ympäri Suomen ja ne ovat avoinna ympäri vuorokauden. Voit kätevästi viedä kierrätettävät pakkausmateriaalit lähimpään Rinki ekopisteeseen ja tehdä näin ympäristöteon helposti ja nopeasti.

Tampuuri – Kiinteistöhallinta helposti

Tampuuri on moderni kiinteistöhallinnan ohjelmisto, joka tekee kiinteistöjen hallinnasta helppoa ja vaivatonta. Ohjelmistolla voi hallita asuntoja, vuokralaisia, laskutusta, huoltoja ja paljon muuta. Tampuurin käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen ja ohjelmisto skaalautuu niin pienille kuin suurillekin kiinteistöyhtiöille. Tampuuri mahdollistaa kiinteistöjen hallinnan tehokkaasti ja ajantasaisesti, jolloin kiinteistön omistajien ja vuokralaisten arki sujuu vaivattomasti.

Suomen luonto – Kauneutta ja monimuotoisuutta

Suomen luonto on tunnettu kauneudestaan ja monimuotoisuudestaan. Maamme tarjoaa upeita maisemia aina rannikon kallioilta Lapin tuntureille asti. Suomen lukuisat järvet, joet ja metsät houkuttelevat luonnonystäviä ympäri maailmaa. Suomen luonto on myös koti monille uhanalaisille eläin- ja kasvilajeille, kuten saimaannorpan ja sudenkorennon. Suomen luonto on tärkeä osa suomalaista identiteettiä ja se tarjoaa meille mahdollisuuden rentoutua ja nauttia kauneudesta ympärillämme. Onkin tärkeää suojella ja vaalia Suomen luontoa tuleville sukupolville.

Vastaa